Aktualności

Zakończenie rekrutacji

Informujemy, że z dniem 20 sierpnia br. rekrutacja do projektu została zakończona.

Rekrutacja do projektu

Informujemy, że w ramach rekrutacji do projektu „Poszukiwana/y II” pozostało 12 miejsc. Do udziału zapraszamy także osoby z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych – formularz do pobrania w zakładce „Rekrutacja”.

Rekrutacja do projektu – rok 2019

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Poszukiwana/y II” przewidziana na rok 2019. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc przewidzianego w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych – formularz do pobrana w zakładce „Rekrutacja”.

Zakończenie rekrutacji na rok 2018

Informujemy, że rekrutacja na rok 2018 została zakończona z dniem 11 października br. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych od 2 stycznia 2019 r.

Zmiana regulaminu rekrutacji

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Informujemy, że liczba uczestników projektu przewidziana na rok 2018 została zwiększona do 60 osób. Tym samym zmianie uległ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (zmiany dotyczą: paragraf 4 pkt 2, paragraf 6 pkt 2 i 6, paragraf 7 – dodano pkt 11).

Informacja dot. zatrudnienia subsydiowanego

Informujemy, iż w ramach zatrudnienia subsydiowanego miejsca na subsydiowanie zatrudnienia przez okres 12 m-cy (dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji) zostały wyczerpane. W chwili obecnej istnieje możliwość składanie wniosków o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia wyłącznie na okres 6 m-cy.

Informacja dot. rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Poszukiwana/y II” odbywa się w trybie ciągłym, także w trakcie wakacji, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na dany rok w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa”.

Harmonogramy

Harmonogramy – wsparcia

Harmonogram działań na 2018 rok

Indywidualne poradnictwo zawodowe: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-16 (po wcześniejszym umówieniu się); miejsce: Łódź, 90-349, ul. ks. Tymienieckiego 22/24