Informacja dot. zatrudnienia subsydiowanego

Informujemy, iż w ramach zatrudnienia subsydiowanego miejsca na subsydiowanie zatrudnienia przez okres 12 m-cy (dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji) zostały wyczerpane. W chwili obecnej istnieje możliwość składanie wniosków o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia wyłącznie na okres 6 m-cy.

Informacja dot. rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Poszukiwana/y II” odbywa się w trybie ciągłym, także w trakcie wakacji, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na dany rok w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa”.

Harmonogram

Harmonogram – wsparcia

Harmonogram działań na 2018 rok

Indywidualne poradnictwo zawodowe: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-16 (po wcześniejszym umówieniu się); miejsce: Łódź, 90-349, ul. ks. Tymienieckiego 22/24