Informacja dot. zatrudnienia subsydiowanego

Informujemy, iż w ramach zatrudnienia subsydiowanego miejsca na subsydiowanie zatrudnienia przez okres 12 m-cy (dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji) zostały wyczerpane. W chwili obecnej istnieje możliwość składanie wniosków o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia wyłącznie na okres 6 m-cy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *