Zmiana regulaminu rekrutacji

Zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Informujemy, że liczba uczestników projektu przewidziana na rok 2018 została zwiększona do 60 osób. Tym samym zmianie uległ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (zmiany dotyczą: paragraf 4 pkt 2, paragraf 6 pkt 2 i 6, paragraf 7 – dodano pkt 11).

Informacja dot. zatrudnienia subsydiowanego

Informujemy, iż w ramach zatrudnienia subsydiowanego miejsca na subsydiowanie zatrudnienia przez okres 12 m-cy (dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji) zostały wyczerpane. W chwili obecnej istnieje możliwość składanie wniosków o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia wyłącznie na okres 6 m-cy.

Informacja dot. rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Poszukiwana/y II” odbywa się w trybie ciągłym, także w trakcie wakacji, do wyczerpania limitu miejsc przewidzianych na dany rok w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa”.